Platforma udostępnia możliwość otrzymania towaru poprzez:

 • a) wysyłkę kurierem – 15,99 zł
 • b) wysyłkę Pocztą Polską – 9,99 zł
 • c) odbiór osobisty w jednym z poniższych punktów – 0 zł (po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Sprzedawcy):
  • • Płaskowickej 44 lok. U3, Warszawa
  • • Kłobucka 8a lok. U12, Warszawa
  • • Alternatywy 7 lok. U4, Warszawa

UWAGA: Czas i dostępność ustalana jest indywidualnie dla każdego zamówienia. Klient przed złożeniem zamówienia otrzymuje informację, iż termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez pracownika Biura Obsługi Klienta.

Dostawa i koszty dostawy

 1. 1. Platforma zastrzega, że dostawa zamówionych produktów odbędzie się poprzez firmę kurierską, z którą aktualnie Platforma współpracuje. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. 2. Zamówione artykuły zostaną dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranej formy dostawy: Kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z przesyłką Klient otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży.
 3. 3. Czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia. Czas realizacji zamówienia stanowi czas, w jakim obsługa Platformy potwierdzi dostępność, przygotuje zamówione towary i wyda przesyłkę firmie spedycyjnej celem dostarczenia do Klienta. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn zawinionych przez Klienta. Każdy Klient sklepu otrzymuje informacje o fakcie wysłania paczki, jej numerze i planowanym terminie dostawy. W razie, gdy zamówienie nie zostało otrzymane przez Klienta w w/w terminie, Klient winien poinformować o tym fakcie pracownika Platformy
 4. 4. Podane wyżej okresy realizacji mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych ilości zamówionego towaru. Niezależnie od powyższych Platforma zastrzega, iż dostarczenie towarów poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na Klienta odbędzie się bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 30 dni od zawarcia umowy.
 5. 5. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie z Platformy.
 6. 6. W przypadku większych zamówień obejmujących wiele towarów Platforma zastrzega sobie możliwość dostarczania niektórych towarów osobno.
 7. 7. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia po uprzednim, indywidualnym uzgodnieniu terminu z administratorem Sklepu (sklep@bakewithus.eu ). Platforma zastrzega, iż dostarczenie towarów poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na Klienta odbędzie się bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 30 dni od zawarcia umowy.
 8. 8. W przypadku, gdy Platforma nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia towarów w terminie określonym według przepisów powyższych, wówczas Klient wzywa Platformę do dostarczenia zamówionych towarów w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Platforma nie dostarczy towarów w tym dodatkowym terminie to wówczas Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy. Akapit powyższy nie ma zastosowania do umów sprzedaży, w przypadku, gdy Platforma odmówiła dostarczenia towarów lub w przypadku, gdy uzgodniony termin dostarczenia ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności.